Checklist lokaties

Geluidsrestricties

Wordt er een geluidslimiter (eventueel met stroomonderbreker) gebruikt? - Gelden er op de locatie anderszins specifieke eisen m.b.t. het volume? - Zo ja: Wat zijn die eisen in decibel uitgedrukt? (Een gemiddelde feestband ‘draait’ op ongeveer 100Db met pieken tot 105Db gemeten bij de mengtafel.
Ter informatie:
80Db: géén band mogelijk (hooguit een DJ met achtergrondmuziek)
90Db: uitsluitend easy-achtergrond muziek mogelijk (of een voorzichtige DJ)
95Db: beperkte keuze uit bands uitsluitend na overleg (of een DJ)
100Db: pittige feestbands en DJ’s mogelijk.

Electriciteitsvoorziening

Is er voldoende elektriciteit VRIJ ter beschikking van de band? (Hoeveel? Is er Krachtstroom? Zo ja, hoeveel?) - Benodigde elektriciteitsvoorziening meestal: Krachtstroom (1 x 380V, 5-polig, CEE-form) óf 3 x 16A (220V; 50Hz met randaarde), alleen voor de band, binnen vijf meter van de speelruimte/podium. (Dit verschilt per band. Informeer ernaar.)

Opbouw en soundcheck

Een professionele band heeft gemiddeld 3 a 4 uur voor aanvang van het optreden de zaal vrij ter beschikking nodig (waarvan ergens tussen de 2 en 3 uur voor opbouw en soundcheck). E.e.a. afhankelijk van de band, de specifieke situatie op locatie en de grootte van het geluid en licht. Betreft het een zaal die moeilijk bereikbaar is (denk aan obstakels als een trap/bordes, smalle doorgangen, niet op begane grond, etc) dan dient de band nóg eerder aan het werk te kunnen. Het gebeurt in de praktijk helaas ook nog al eens dat de zaal tot kort voor het feest aan een andere partij is verhuurd, waardoor de band niet kan opbouwen en dus niet op tijd klaar kan staan, met alle gevolgen van dien. Daarnaast concentreren steeds meer mensen alles op dezelfde locatie (trouwen, taart snijden, receptie, diner en aansluitend feest). Hou er rekening mee dat de band opbouwtijd nodig heeft. De basis prijs geldt voor de aangegeven periode. Buiten deze tijd worden er door de band wacht uren in rekening gebracht. Dit heeft overigens niets met de flexibiliteit van de band te maken. Daar onze bandleden professioneel of semi-professioneel zijn gelden er - zelfs bij het uitoefenen van hun grootste passie - in alle redelijkheid bepaalde zakelijke afspraken.

Podium en speelruimte

Onze band feestband van 9  personen heeft bij voorkeur een speeloppervlak nodig van tussen de 6x4 meter en 8x5 meter om zijn werk goed te kunnen doen en een goede impact te kunnen maken. Meer ruimte verdient (bijna) altijd de voorkeur. Is het kleiner: we zijn flexibel dus graag even overleg….

Obstakels

Zijn er obstakels bij het laden/lossen of bij het bereiken van de optreedplek. (Denk hierbij aan grote & zware kisten tot 200 kg!). (Bijvoorbeeld: kasteelpoorten, ophaalbruggen, voetgangersgebied (vergunningen?), klappaaltjes, onverharde weg, 1e Verdieping, al of geen lift, wenteltrappen).

Openlucht optredens

In geval van openlucht optredens is een degelijke overdekking van de band en geluidsapparatuur een voorwaarde. Dat wil zeggen dat zowel de band als ook de regieruimte (3x2m. voor mengtafels e.d.) ruim voldoende beschermd dienen te zijn tegen (on-)verwachte weersomstandigheden.